REPORTAŻ Z HODOWLI – Papilio lowi

Posted Posted in Hodowla

W odpowiedzi na prośby przybliżenia szczegółów hodowli motyli tropikalnych z rodziny paziowatych (papilio), których gąsienice odżywiają się roślinami cytrusowymi, zamieszczamy opis przeprowadzenia takiej hodowli na przykładzie gatunku, jak w tytule. Pierwotnie mieliśmy zamiar poprowadzenia hodowli z gatunkiem Papilio rumazovia, ale w sezonie 2017 w hurtowni w Stratford P. rumanzovia prawie nie była oferowana. (Hodowla motyli […]

REPORTAŻ Z HODOWLI – A. atlas

Posted Posted in Hodowla

Piękna tropikalna ćma, wg licznych źródeł podawana, jako największy motyl świata. Za atrybut wielkości przyjęto powierzchnię skrzydeł. To ważne, ponieważ kształty skrzydeł motyli potrafią zdumiewać równie mocno jak ich kolory, czy zwyczaje. Żeby nie być gołosłownym inna ćma równie okazała i wielka, jak na motyle to Argema mittrei, której powierzchnia skrzydeł ustępuje Attacus’om ale za […]

REPORTAŻ Z HODOWLI – Paź królowej

Posted Posted in Hodowla

O tym pięknym motylu napisano już wiele i jest to zapewne jeden z najlepiej rozpoznawalnych gatunków motyli krajowych. Staramy się w każdym sezonie udostępniać do sprzedaży jego różne fazy rozwojowe osobom zainteresowanym zarówno wypuszczaniem motyli, jak też ich hodowlą. Mamy nadzieję, że materiał przedstawiający bardziej i mniej poznane fakty z hodowli tego pięknego motyla pozwoli […]

REPORTAŻ Z HODOWLI – Rusałka żałobnik i drzewoszek

Posted Posted in Hodowla

Przedstawiamy poniżej kolejną odsłonę naszego nowego cyklu traktującego o szczegółach związanych z obserwacjami i prowadzeniem hodowli motyli w warunkach kontrolowanych i sztucznych. Rusałka żałobnik /łac. Nymphalis antiopa/oraz Rusałka drzewoszek /łac. Nymphalis xanthomelas/. Oba gatunki tych pięknych motyli nie należą do popularnych motyli krajowych, występują pojedynczo i niestety coraz trudniej napotkać je w terenie. Ze względu […]

REPORTAŻ Z HODOWLI – Rusałka laik

Posted Posted in Hodowla

Odzyskajmy piękno utracone Od maja sezonu 2015 prowadziliśmy hodowlę pięknej Rusałki laik /łac. Nymphalis vau-album/. Bardzo byśmy chcieli napisać w tym miejscu – krajowej Rusałki, ale niestety od połowy ubiegłego wieku brak doniesień o występowaniu tego motyla na terenie Polski. Autor opracowania pt.: „Klucze do oznaczania owadów Polski – Część XXVII, Motyle – Lepidoptera, zeszyt […]

REPORTAŻ Z HODOWLI – Morpho peleides

Posted Posted in Hodowla

Ten tropikalny gatunek występujący w naturze w Ameryce środkowej i południowej jest stosunkowo łatwy do hodowania w warunkach sztucznych. Jednakże jak to u motyli bywa, wykazuje pewne specyficzne zachowania. Prezentowana hodowla miała miejsce od września do początku grudnia 2015r. Po naturalnym połączeniu kilku par dorosłych motyli, na potrzeby hodowli zebrano kilkadziesiąt zapłodnionych jajeczek. Samiczki trzymane […]