Historia powstania farmy

Gąsienica D. elpenor

Farma  Motyli ZIELONA DOLINA  została utworzona w swojej obecnej formie w styczniu 2009 roku. Podstawą naszej działalności jest prowadzenie  profesjonalnej hodowli motyli krajowych i tropikalnych. Naszym celem jest przybliżanie innym piękna, otaczającego nas świata motyli, poprzez inicjowanie działań umożliwiających bezpośredni kontakt z tymi żywymi cudami natury. Zapraszamy do lektury treści z naszej witryny.

Mamy nadzieję, że podjęte wysiłki przyczynią się także do podniesienia stanu edukacji, młodego pokolenia, w sprawach związanych z zagrożeniami, jakie dla motyli niesie współczesny świat.

Mieścimy się na skraju kaszubskiej wsi w gminie Kolbudy ok. 20 km od Gdańska. Uprawy roślin związanych z hodowlą motyli zajmują areał ok. 10 arów. Zaplecze gospodarcze upraw pełniące funkcje hodowlane w sezonie letnim, obejmuje ok. 35 m2 (i jest rozbudowywane). Naszą chlubą jest całoroczna wylęgarnia, która zajmuje 22 m2. Jest ona  zlokalizowana w pomieszczeniach zamkniętych,  wyposażona w urządzenia  umożliwiające kontrolę temperatury, światła i wilgotności. Pomieszczenia te są wentylowane i dostosowane do szczególnych wymogów hodowlanych motyli krajowych i tropikalnych. Hodowla motyli krajowych jest prowadzona w dwóch wolierach zewnętrznych oraz kilku wydzielonych stanowiskach upraw roslin zywicielskich właściwych dla okreslonych gatunków motyli.

Hodowlą motyli zajmujemy się od lat 70-tych ubiegłego wieku. Myślę, że w naturze każdego motylarza, ta skłonność jest naturalna, czy wręcz oczywista. Tylko hodowla umożliwia bezpośredni kontakt i dokładne poznanie wszystkich tajemnic jakie skrywają motyle.

Początki nie były łatwe, na ówczesnym rynku brak było podręczników, a z cudem graniczyło zdobycie takich (jak na tamte czasy) rarytasów jak „Praktyczne wskazówki dla zbieraczy motyli, wyd. W-wa 1955, autor: Witold  Niesiołowski”, czy  „Hodowla motyli w szkole i w domu, poradnik dla nauczycieli i młodzieży, wyd. Lwów 1934, autor: Marian Rybicki” . – dzisiaj do ściągnięcia z portali hobbystycznych bez problemów.

To co niewątpliwie było mocną stroną „tamtych” czasów to względna łatwość znalezienia w terenie motyli, i to nawet tych, które obecnie prawie wyginęły. Motyli było po prostu więcej.

Przed przyjęciem obecnej formy organizacyjnej w charakterze Farmy, w latach 2001-2005 prowadziliśmy  działania polegające na zasilaniu wybranych terenów niezagospodarowanych, nasionami roślin żywicielskich określonych gatunków motyli. Dodatkowo, w tych samych miejscach wypuszczaliśmy wyhodowane dorosłe osobniki motyli. Objęliśmy tym zadaniem florę terenów analogiczną do wyeliminowanej działaniami industrializacyjnymi – tak aby zachować względną równowagę. Powodzenie tych doświadczeń było najlepszym potwierdzeniem celowości podjętych działań. Motyle wyparte z terenów zdegradowanych przeniosły się w miejsca podane im zamiennie. To naprawdę działa!!!

Obserwacje poczynione w tym czasie wykazały, że ilość obserwowanych motyli nie dość, że się nie zmniejszyła, to wręcz uległa zwiększeniu. Motyle jak każde zwierzęta objęte opieką natychmiast z niej korzystają.

Między innymi, dlatego własnie poświęcamy osobne zakładki na naszej witrynie, zachęcające Państwa do wypuszczania żywych motyli na swoich uroczystościach. W tym kontekście hasło Motyle na ślub, wcale nie brzmi irracjonalnie i ekstrawagancko, a wręcz przeciwnie jest ogromnym wkładem w czynną ochronę motyli.

Przełomowym wydarzeniem przyjęcia oficjalnej formy organizacyjnej w postaci farmy motyli była możliwość poznania takiej Farmy Motyli Tropikalnych w południowej Francji w sierpniu 2008r. Dzięki uprzejmości właściciela prowadzącego wraz z żoną i córką swoją farmę od 18 lat, mogliśmy doświadczyć postępowania z wszystkimi postaciami rozwojowymi motyli udostępnianych do ekspozycji oraz uczestniczyć od strony zaplecza w czynnościach związanych z opieką nad motylami.
Wiedza własna na temat hodowli motyli krajowych nabywana od ponad 30 lat wzbogacona teraz nowymi doświadczeniami pozwoliła nam rozpocząć realizację projektu, którego misją jest aktywne uczestnictwo w ratowaniu „Piękna traconego”.

Ogromną pomocą w realizacji projektu był także kontakt z lokalną grupą działania ( LGD Trzy Krajobrazy ), która pełni funkcje pomocowe w rozwoju inicjatyw na obszarach wiejskich. Dzięki poznaniu możliwości i zasad ubiegania się o pomoc w organizowaniu projektów działań lokalnych byliśmy w stanie zrealizować pierwszą część naszego zadania.