Nasza hodowla

Składająca jajeczka samiczka Rusałki pokrzywnik
Składająca jajeczka samiczka Rusałki pokrzywnik
Jajeczka Rusałki pokrzywnik na liściu pokrzywy
Jajeczka Rusałki pokrzywnik na liściu pokrzywy
Jajeczka Pazia królowej na liściu marchwi - widoczne różne fazy rozwoju larw wewnątrz osłonek
Jajeczka Pazia królowej na liściu marchwi – widoczne różne fazy rozwoju larw wewnątrz osłonek
Gąsienice Rusałki pawik po pierwszej wylince w charakterystycznym gęstym oprzędzie, który będzie im towarzyszył aż do ostatniej wylinki
Gąsienice Rusałki pawik po pierwszej wylince w charakterystycznym gęstym oprzędzie, który będzie im towarzyszył aż do ostatniej wylinki

Pomieszczenia do hodowli motyli są podzielone na dwa rodzaje. Pierwsze to zewnętrzne woliery, w których motyle łączą się w pary w naturalny sposób. W wolierach tych samiczki składają jajeczka na posadzonych w tym celu roślinach żywicielskich, a dorosłe motyle posilaja się nektarem uprawianych kwiatów.

Podstawowym i naturalnym zapleczem hodowli motyli krajowych są uprawy roślin żywicielskich dla gąsienic oraz roślin pokarmowych dla postaci dorosłych prowadzone na terenie o powierzchni ok. 10 arów. (Przed uruchomieniem projektu zorganizowania Farmy hodowlanej motyli, teren ten spełniał funkcje ogrodu naturalistycznego, bogatego w atrakcyjne dla motyli rośliny pokarmowe – Ogród Motyli. Kilka roślin uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pasjonatów pszczelarstwa za pośrednictwem ich strony www.pozytki.pl)

Drugi rodzaj pomieszczeń przeznaczony jest dla motyli tropikalnych, hodowla ich jest prowadzona w całorocznej wylęgarni składającej się z części lęgowej gdzie umieszczane są poczwarki motyli w celu umożliwienia im bezstresowego wyklucia postaci dorosłych. /Tu najwazniejsze jest utrzymywanie idealnych warunków mikrośrodowiska, właściwych dla motyli tropikalnych./ Bezpośrednio przy wylęgarni została wydzielona odpowiednia przestrzeń ruchowa, gdzie motyle mogą swobodnie latać i się odżywiać, a także łączyć w pary. W tej części uprawiane są rośliny żywicielskie wybranych gatunków motyli tak, aby zapewnić ich gąsienicom najlepsze warunki wzrostu. Dla gatunków trudno się kojarzących posiadamy specjalne aeraria, w których mają zapewniony spokój i stały dostęp do roślin żywicielskich.
Uzupełnieniem wylęgarni jest inkubator, do którego przenoszone są poczwarki o specyficznych wymaganiach środowiskowych.

Wszystkich zaintertesowanych szczegółami hodowli motyli zapraszamy do zakładki POCZWARKI, gdzie znajduje się kącik porad oraz wiele innych informacji na tematy związane z hodowlą różnych postaci rozwojowych motyli.

Farma dysponuje także wydzielonymi obiektami hodowlanymi w terenie, tak aby maksymalnie uniezależnić się od niekorzystnych warunków pogodowych w sezonie.

Do podstawowych, codziennych czynności związanych z opieką nad motylami, poza ciągłym czyszczeniem i sprzątaniem po żarłocznych gasienicach należą:

  • Monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza
  • Kontrola wentylacji
  • Prowadzenie dziennika zdarzeń i obserwacji
  • Dokarmianie postaci dorosłych – motyli
  • Naprawa i konserwacja zabezpieczeń przed pasożytami i drapieżnikami
  • I wreszcie… – Podziwianie uwijających się na przemian – wśród kwiatów i w poszukiwaniu partnerów, bajecznie kolorowych motyli

Dodaj komentarz