Nasza hodowla

Pomieszczenia do hodowli motyli są podzielone na dwa rodzaje. Pierwsze to zewnętrzne woliery, w których motyle łączą się w pary w naturalny sposób. W wolierach tych samiczki składają jajeczka na posadzonych w tym celu roślinach żywicielskich, a dorosłe motyle posilaja się nektarem uprawianych kwiatów.

Podstawowym i naturalnym zapleczem hodowli motyli krajowych są uprawy roślin żywicielskich dla gąsienic oraz roślin pokarmowych dla postaci dorosłych prowadzone na terenie o powierzchni ok. 10 arów. (Przed uruchomieniem projektu zorganizowania Farmy hodowlanej motyli, teren ten spełniał funkcje ogrodu naturalistycznego, bogatego w atrakcyjne dla motyli rośliny pokarmowe – Ogród Motyli. Kilka roślin uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pasjonatów pszczelarstwa za pośrednictwem ich strony www.pozytki.pl)

Jajeczka Rusałki pokrzywnik na liściu pokrzywy
Jajeczka Rusałki pokrzywnik na liściu pokrzywy
Jajeczka Pazia królowej na liściu marchwi – widoczne różne fazy rozwoju larw wewnątrz osłonek

Drugi rodzaj pomieszczeń przeznaczony jest dla motyli tropikalnych, hodowla ich jest prowadzona w całorocznej wylęgarni składającej się z części lęgowej gdzie umieszczane są poczwarki motyli w celu umożliwienia im bezstresowego wyklucia postaci dorosłych. Tu najważniejsze jest utrzymywanie idealnych warunków mikrośrodowiska, właściwych dla motyli tropikalnych.

Bezpośrednio przy wylęgarni została wydzielona odpowiednia przestrzeń ruchowa, gdzie motyle mogą swobodnie latać i się odżywiać, a także łączyć w pary. W tej części uprawiane są rośliny żywicielskie wybranych gatunków motyli tak, aby zapewnić ich gąsienicom najlepsze warunki wzrostu. Dla gatunków trudno się kojarzących posiadamy specjalne aeraria, w których mają zapewniony spokój i stały dostęp do roślin żywicielskich.

Uzupełnieniem wylęgarni jest inkubator, do którego przenoszone są poczwarki o specyficznych wymaganiach środowiskowych.

Gąsienice Rusałki pawik po pierwszej wylince w charakterystycznym gęstym oprzędzie, który będzie im towarzyszył aż do ostatniej wylinki
Gąsienice Rusałki pawik po pierwszej wylince w charakterystycznym gęstym oprzędzie, który będzie im towarzyszył aż do ostatniej wylinki
Składająca jajeczka samiczka Rusałki pokrzywnik
Składająca jajeczka samiczka Rusałki pokrzywnik

Wszystkich zainteresowanych szczegółami hodowli motyli zapraszamy do zakładki POCZWARKI, gdzie znajduje się kącik porad oraz wiele innych informacji na tematy związane z hodowlą różnych postaci rozwojowych motyli.

Farma dysponuje także wydzielonymi obiektami hodowlanymi w terenie, tak aby maksymalnie uniezależnić się od niekorzystnych warunków pogodowych w sezonie.

Do podstawowych, codziennych czynności związanych z opieką nad motylami, poza ciągłym czyszczeniem i sprzątaniem po żarłocznych gasienicach należą:

  • Monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza
  • Kontrola wentylacji
  • Prowadzenie dziennika zdarzeń i obserwacji
  • Dokarmianie postaci dorosłych – motyli
  • Naprawa i konserwacja zabezpieczeń przed pasożytami i drapieżnikami
  • I wreszcie… – Podziwianie uwijających się na przemian – wśród kwiatów i w poszukiwaniu partnerów, bajecznie kolorowych motyli