Czym jest hodowla motyli?

Gąsienice Pazia królowej
Gąsienice Pazia królowej
M. peleides pożywiają się
Papilio dardanus

Postaci dorosłe motyli, które podziwiamy ze względu na ich bajecznie kolorowe skrzydła to tylko finalny epizod ich skomplikowanego życia. Do rozmnażania i zachowania swojego gatunku zdolne są wyłącznie dorosłe owady.

Zanim piękny motyl wyleci na świat, mija od kilku do kilkunastu miesięcy życia wszystkich jego form rozwojowych. Najwięcej pracy hodowlanej jest związanej z larwalnymi fazami ich życia.

Jajeczka muszą być staranie zbierane i przechowywane w warunkach optymalnych dla rozwoju poszczególnych gatunków motyli, a te potrafią się od siebie różnić i to bardzo. Część samiczek składa jajeczka wszystkie na raz – jest ich najczęściej ok. 150 szt.. Część motyli składa jajeczka pojedynczo na roślinach żywicielskich, a część rozrzuca je wprost na podłożu.

Wiecznie głodne gąsienice, które przechodzą kilkukrotną wylinkę, muszą otrzymywać pokarm świeży, wolny od patogenów w postaci pleśni i innych chorób wywoływanych drobnoustrojami. Żarłoczność gąsienic jest tak ogromna, że dla wyhodowania jednej partii (150 szt.) jajeczek średniej wielkości motyla krajowego – Rusałki pawik lub pokrzywnik potrzeba rabaty pokrzyw o powierzchni 8 m2.

Ostatnie stadium rozwojowe przed ujrzeniem dorosłego motyla to jego poczwarka. Tylko pozornie nie wymagająca opieki. Duże ilości poczwarek wymagają stałego monitorowania ich stanu zdrowia.

W przypadku hodowli terminowych (MOTYLE NA ŚLUB), dodatkowo określone ich partie muszą być trzymane w innych temperaturach, aby motyle wykluwały się szybciej lub później. Niezależnie od stadium postaci rozwojowej wszystkie etapy hodowli muszą być dokładnie odizolowane od zewnętrznych zagrożeń w postaci chorób, drapieżników i pasożytów. W naturalnym środowisku tylko kilka procent złożonych przez motyle jajeczek zdoła przekształcić się w postaci dorosłe następnego pokolenia. Jest to spowodowane ogromną liczbą zagrożeń pasożytami i innymi patogenami, które powodują eliminację do 80% populacji motyli w fazie larwalnej.