Sklep z poczwarkami

WPROWADZENIE:

Najbogatszą ofertę stanowią w naszym markecie poczwarki tropikalnych motyli dziennych. W ofercie znajdują się także sporadycznie, wybrane gatunki tropikalnych motyli nocnych, (głównie Saturnidae).

Oferta sezonu 2012 została podzielona w następujący sposób:

  1. Sprzedaż ciągła obejmująca każdorazowo, mniej więcej kilkanaście gatunków motyli, aktualizowana co dwa-trzy tygodnie. Oferta dostępna na zasadzie indywidualnych zamówień wg cen zamieszczanych każdorazowo przy aktualizowanej liście dostępności. Obowiązują tu minimalne ilości zamówienia (5 rodzajów asortymentu).
  2. Sprzedaż okresowa oferowana w sezonie letnim wg cennika jak wyżej ale z mozliwością otrzymania znacznych upustów dochodzących do 50% wartości. Sprzedaż z upustami planowana jest od 01 czerwca do 31 sierpnia 2012 (okres przyjmowania zamówień). Minimalna ilość zamówienia – 3 rodzaje asortymentu.
  3. Nieterminowa sprzedaż materiału pochodzącego z własnej hodowli ogłaszana  z tygodniowym wyprzedzeniem obejmująca materiał hodowlany typu P -”0”oraz P -”1”. (głównie pospolite dzienne gatunki krajowe)

KOMENTARZ:

Podstawowa oferta handlowa  – niestety stosunkowo kosztowna – bazuje na poczwarkach sprowadzanych z hurtowni europejskich, do których trafia bezpośrednio z farm tropikalnych (Ameryki środkowej, Azji, czy Afryki). Są to poczwarki oznakowane, jako P”0″* i stanowią doskonały materiał wyjściowy dla podjęcia własnej hodowli motyli. W sporadycznych przypadkach oferujemy poczwarki oznakowane jako P”1″, pochodzące z naszej własnej hodowli. Ten materiał da co prawda mniejsze możliwości poprowadzenia hodowli pełno pokoleniowej ale będzie tańszy. Można także założyć, że pokolenie uzyskane z takiej hodowli wsparte następnie nowo zakupionym pokoleniem dzikim  może zapewnić własną stałą hodowlę wybranych gatunków.

Innym rodzajem oferty są poczwarki dziennych motyli krajowych. W tym przypadku możemy mówić o oznaczeniu ich mianem P”0″. Motyle krajowe uzyskiwane na naszej farmie są hodowane wg klucza kojarzenia dzikiego samca z samicą z własnej hodowli. Samiec niehodowlany, po połączeniu z samicą jest dokarmiany i następnie wypuszczany na wolność.

*- Jak zapewne wielu miłośników motyli doskonale wie, materiał hodowlany postaci larwalnych w tym poczwarek mozna podzielić – ogólnie – na dwie grupy:

  • Poczwarki określane mianem P”0″, jako populacja/pokolenie wyjściowe mające swoje bezpośrednie korzenie genetyczne oparte na osobnikach żyjących dziko. Materiał ten nazwany przez nas źródłowym – to poczwarki pochodzące bezpośrednio z farm hodowlanych zlokalizowanych w obrębie klimatu tropikalnego – w sąsiedztwie naturalnych środowisk występowania motyli w naturze.

oraz

  • Materiał hodowlany wtórny pochodzący ze sztucznej hodowli na bazie pierwszego lub późniejszych pokoleń wywodzących się z motyli dzikich. (Znakowane jako P”1″, P”2″, itd.)

Zapraszamy do korzystania z oferty sklepu jak również z kącika porad i wskazówek dla początkujących hodowców.

Zamówienia w sezonie 2013 prosimy kierować pocztą e-mail wpisując w treść listu specyfikację zamawianych poczwarek wg klucza zamówień opisanego w zakładce Cennik.

POSTĘPOWANIE Z ODEBRANĄ PRZESYŁKĄ:

Poczwarki na czas transportu są umieszczane w pudłach styropianowych, w otulinie z waty celulozowej. Po otwarciu pudełka należy delikatnie oczyścić poczwarki z pozostałości waty, które czasami klinują się pomiędzy ich ruchomymi segmentami. Poczwarki praktycznie wszystkich gatunków powinny zostać umieszczone w wylęgarce w pozycji pionowej! W przypadku otrzymania poczwarek z zaschniętymi częściami roślin żywicielskich można wykorzystać ten fakt do przymocowania poczwarki za pomocą szpilek, tak aby zwisały swobodnie. W przypadku braku części roślinnych można posłużyć się klejem (np copydex) mocując kremaster poczwarki do konstrukcji wieszaczka.(lub szpilką entomologiczną 00 przekłuwając martwą część kremastera – nie należy wbijać szpilek zbyt blisko żywej tkanki  aby nie uszkodzić poczwarki)

Jest to jedna z newralgicznych czynności w procesie postępowania z poczwarkami od momentu ich odebrania do umieszczenia poczwarek w warunkach umożliwiających wykluwanie się motyli. (PARTZ KĄCIK PORAD – INKUBATOR DLA POCZWAREK)
Bardzo ważne jest aby cały proces mocowania poczwarek odbywał się także w środowisku dużej wilgotności powietrza i podwyższonej temperatury. Czasami już dwu godzinne trzymanie poczwarek w suchym powietrzu mieszkań – w oczekiwaniu na wyschnięcie kleju – wystarczy aby płyny wewnętrzne w poczwarce zagęściły się tak, że motyl nie będzie w stanie wyjść z osłonki – pozostanie przyklejony do wewnętrznej strony osłonki poczwarki, często też jest to przyczyną niemożności rozprostowania lub całkowitego -prawidłowego rozprostowania skrzydełek przez motyle.

Wylęgarka powinna być na tyle duża aby motyle mogły swobodnie rozprostowywać skrzydełka nie dotykając w tym czasie podłoża i/lub ścianek – może to spowodować trwałe ich skrzywienie lub uszkodzenie. Dodatkowo ścianki wylęgarki powinny być chropowate aby motyle, które spadną w trakcie wykluwania mogły wspiąć się do pozycji pionowej.
Motyle dzienne po ok 18 godzinach od wyklucia można przenieść do większego pomieszczenia, aby mogły spróbować swoich możliwości latania. (Część gatunków bez „oblatania’ nie chce samodzielnie przyjmować pokarmu.) Zbyt wczesne dotykanie motyli często kończy się uszkodzeniem niedostatecznie rozwiniętych i rozprostowanych skrzydełek. Zbyt późno wyjmowane motyle są już całkowicie gotowe do lotu i nie dadzą się łatwo złapać.

CZAS OCZEKIWANIA – OPIS SPECYFIKI/CHARAKTERYSTYKI ŻYWYCH POCZWAREK MOTYLI TROPIKALNYCH:

Zmiana wyglądu zewnętrznego poczwarki wskazująca/umożliwiająca określenie czas wyklucia się motyla w przeciągu najbliższych 24 godzin jest widoczna w wiekszości przypadków dopiero na dzień przed ich wystąpieniem. Taki stan rzeczy uniemożliwia zagwarantowanie dostarczenia poczwarek z dokładnym przewidywanym czasem wyklucia motyli. Cecha ta sprawia, że czasami poczwarki pochodzące z różnych serii produkcyjnych posiadają różne czasy rozwojowe i część z nich wejdzie w fazę wykluwania już w czasie transportu. Niestety nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za te wady. Producenci celowo pakują poczwarki pochodzące z różnych partii – czytaj od różnych rodziców, aby w hodowli prowadzonej na ich bazie uzyskiwać pokolenia silniejsze genetyczne. Czasami  wykluwanie motyli już w czasie transportu jest spowodowane innymi czynnikami jak np. przyspieszony rozwój wywołany stresem.

Część poczwarek z przyczyn niemożliwych do określenia w trakcie prowadzenia hodowli obumiera i nie wydaje dorosłych motyli. Ta niedogodność jest spowodowana prowadzeniem przez producentów hodowli bardzo dużych ilości motyli, co skutkuje występowaniem zdarzeń niepożądanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie takich przypadków ale za wskazaniem producentów prosimy o powiadamianie o każdym takim incydencie.

Poszczególne gatunki motyli pochodzące z tropikalnych rejonów ziemi mają swoje indywidualne wymagania środowiskowe niezbędne dla prawidłowej przemiany poczwarki w postać dorosłą. Wymagania te dotyczą całego czasu jaki jest potrzebny  na wytworzenie motyla gotowego do wyklucia. (na ogół jest to 14 dni)
W większości przypadków wystarczają warunki ogólne przyjęte przez farmy hodowlane w postaci utrzymywania temperatury na poziomie 26-30OC oraz wilgotności rzędu 75-100%.
JEST BARDZO WAŻNE ABY ZARÓWNO TEMPERATURA, JAK I WILGOTNOŚĆ NIGDY NIE PRZEKRACZAŁY SKRAJNYCH WARTOŚCI.

Czasami nawet kilkunastominutowa utrata któregoś z czynników środowiskowych powoduje uśmiercenie poczwarki lub uniemożliwienie motylowi uzyskania dojrzałości  wyglądu i/lub dojrzałości płciowej. Dzieje się tak dlatego, że zwłaszcza w czasie końcowych procesów przemian biochemicznych jakie zachodzą wewnątrz poczwarek część z tych procesów wymaga zachowania dokładnie takich parametrów wilgotności powietrza i temperatury jakie występują w ich naturalnym środowisku. Nawet nieznaczne odchylenia jednego z parametrów spowoduje, że po prostu część z tych procesów się nie zakończy lub uniemożliwi zaistnienie kolejnych.

Co ciekawe, czasami tylko niektóre gatunki wykazują nadwrażliwość na niezachowanie parametrów środowiskowych, podczas gdy inne trzymane w tej samej hodowlarce bez problemu wydadzą dorosłe motyle. Można też zauważyć, że utrzymywanie parametrów środowiskowych w ich górnych granicach przyspiesza rozwój niektórych gatunków nawet o kilka dni niestety innym może zaszkodzić.

Decydując się na zakup żywych poczwarek w naszej firmie, zamawiający bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wyniki hodowlane uzyskane w oparciu o zakupione poczwarki.