Hodowla motyli – kopulacja A. polyeuctes

Połączone w pary motyle tropikalne A. polyeuctes